suc
Image

algemene voorwaarden

Gegarandeerd op reis!

Stichting GGTO
dé Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators

Tourquaz Travel is aangesloten bij GGTO, alle pakketreizen *) vallen derhalve onder deze garantieregeling. Hiervoor wordt een vast bedrag van € 15,- per boeking in rekening gebracht bij de reiziger en afgedragen aan GGTO. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.

De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorg dragen.

Wetsartikel Burgerlijk Wetboek artikel 7.512:
“De reisorganisator neemt de maatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer hij wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reiziger niet of niet verder kan nakomen, wordt zorg gedragen hetzij voor overneming van zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Indien de reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen dient, voor zover de reisovereenkomst dat vervoer omvat, in ieder geval te worden zorg gedragen voor de terugreis.”
 
*) Omschrijving pakketreis:
Een pakketreis is een overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede ten minste twee van de volgende diensten:
1. vervoer
2. verblijf
3. een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende, toeristische dienst
    die een significant deel van de reis uitmaakt


VvKR, Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties
De vereniging biedt een platform voor kleinschalige reisorganisaties en behartigt de belangen van deze organisaties.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • aanspreekpunt als vertegenwoordiger van kleinschalige reisorganisaties.
  • vraagbaak voor kleine organisaties die tegen – wettelijke – problemen oplopen.
  • inventariseren van wensen die leven bij kleine reisorganisaties.
  • activiteiten ontplooien in het belang van de leden: lezingen en workshops over diverse onderwerpen.
  • het promoten van de voordelen van kleinschaligheid en betrokkenheid.
  • zoeken naar betere voorwaarden om te kunnen voldoen aan de wettelijke garantie eisen.
  • het inrichten van een portaal zodat kleine organisaties makkelijker gevonden kunnen worden.
  • reisvoorwaarden ontwikkelen, specifiek voor kleine organisaties.
  • in de nabije toekomst willen we er naar streven dat het VvKR lidmaatschap staat voor een kwaliteitslabel. Hoe dat vormgegeven gaat worden zal in overleg met de leden worden bepaald.


Heeft u vragen of wilt u nadere informatie, neem gerust contact op, dit kan per mail óf indien gewenst telefonisch via (06) 17 86 27 33

Petra Mardikjan
eigenaresse Tourquaz Travel

Download de algemene voorwaarden in pdf

Algemene Voorwaarden

In onze Algemene Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, leest u alles over uw rechten en plichten.

Download PDF